Фрази


Най-благородното състезание е състезанието по човечност


Humanitatis optima est certatio

Кралят е мъртъв, да живее кралят! (формулировка, с която херолдът във Франция възвестявал за смъртта на краля и възкачването на престола на неговия наследник)


Le roi est mort; vive le roi! (льо роа е мор, вив льо роа) (фр)

Под розата (тайно)


Sub rosa

Сам ще станеш лош, ако общуваш с лоши хора


Malus ipse fies, si malis convixeris

Обидата разрушава любовта


Iniuria solvit amorem

Луната не обръща внимание на лая на кучетата


Luna latrantem canem non curat

Ако искаш мир, готви се за война


Si vis pacem, para bellum

Глас народен, глас божи


Vox populi, vox dei

Да не можеш да отличиш бялото от черното


Alba discernere et atra non posse

Времето лети, вечността остава (неизменна е)


Tempus fugit, aeternitas manet