Фрази


Отначало ли е нищо - и нататък нищо


Ab initio nullum, semper nullum

Започва се от Юпитер (тоест: започвай от най-важното)


Ab Iove principium

На добрата котка - добър плъх (каквото повикало, такова се обадило)


A bon chat bon rat (а бон ша бон ра) (фр)

От началото


Ab origine

Старият вол учи младия да оре


A bove maiore discit arare minor

От яйцето до ябълките (от началото до края; обядът на римляните започвал с яйце и завършвал с плодове)


Ab ovo usque ad mala

Отсъстващият вреди на себе си


Absens carens

Отсъстващите не се броят за наследници


Asens heres non erit

Който спори с пиян, воюва с неприсъстващ


Absentem laedit, qui cum ebrio litigat

Нека думата бъде свободна от завист


Absit dicto (verbo) invidia