Фрази


Всички искат да доживеят до старостта, а като доживеят, се оплакват от нея


Senectutem ut adipiscantur, omnes optat, eandem accusant adepti

Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори


Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui

Ако двама правят едно и също нещо, не е едно и също нещо


Si duo faciunt idem, non est idem

Където е медът, там е отровата (който говори сладко, носи неприятности)


Ubi mel, ibi fel

Понякога съжаляваме, че сме казали нещо, а не сме си замълчали


Dixisse, non tacuisse interdum paenitet

Умът забравя късно това, което е изучавал дълго


Dediscit animus sero, quod didicit diu

Казаното от по-големия се възприема като съвет


Quod senior loquitur, omnes consilium putant

Глупаво е да заповядваш на другите, ако не можеш да ръководиш себе си


Stultum imperare reliquis, qui nescit sibi