Фрази


Властта на привичките е много тежка


Gravissimum est imperium consuetudinis

С каквото се напълни новото гърне, на това ще мирише като старо


Quod nova testa capit, inveterata sapit

Раждат планините, а се ражда смешна мишка


Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus

Умът забравя късно това, което е изучавал дълго


Dediscit animus sero, quod didicit diu

Ако двама правят едно и също нещо, не е едно и също нещо


Si duo faciunt idem, non est idem

Глупаво е да заповядваш на другите, ако не можеш да ръководиш себе си


Stultum imperare reliquis, qui nescit sibi

Какъвто владетелят, такива и подчинените


Qualis rex, talis grex

Всички искат да доживеят до старостта, а като доживеят, се оплакват от нея


Senectutem ut adipiscantur, omnes optat, eandem accusant adepti