Фрази


Преди варивото да намериш гърне (на време да направиш нещо)


Ante lentem augere ollam

Трябва да напреднеш поне малко, ако не може далече


Est quodam prodire tenus, si non datur ultra

Със смях поправя нравите (със смях критикува пороците)


Ridendo castigat mores

Където е медът, там е отровата (който говори сладко, носи неприятности)


Ubi mel, ibi fel

Доказателствата се определят не от количеството, а от тежестта си


Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt

Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори


Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui

Умът забравя късно това, което е изучавал дълго


Dediscit animus sero, quod didicit diu

Дружбата е винаги полезна, а любовта може и да навреди


Amicitia semper prodest, amor et nocet