Фрази


Волята на народа е най-големият закон


Voluntas populi suprema lex est

Удовлетворението, постигнато с труд, е най-приятно


Voluptas e difficili data dulcissima est

Глас на викащия в пустинята


Vox clamantis in deserto

Гласът заседна в гърлото (за означаване на силно учудване, уплаха и подобни)


Vox faucibus haesit

Думи, думи и нищо повече


Vox, vox, praeterea nihil

Тълпата е най-лошият съдия


Vulgus pessimus rerum interpres

Всички раняват, последната убива (надпис върху стари часовници)


Vulnerant omnes, ultima necat

Глас народен, глас божи


Vox populi, vox dei