Фрази


Храбростта води, а щастието върви заедно


Virtute duce comite fortuna

Спътник на смелостта е щастието


Virtutis fortuna comes

Сила без ум пада под тежестта на собственото си тегло


Vis consilii expers mole ruit sua

Лекуващата сила на природата


Vis mediatrix naturae

Животът без свобода е нищо


Vita sine libertate nihil

Животът без наука е смърт


Vita sine litteris mors est

Животът е кратък сън


Vita somnium breve

Животът е кратък, но славата е дълготрайна


Vitae brevis est cursus, gloriae sempiternus

Дружбата е солта на живота


Vitae sal amicitia

Честността е път в живота


Vitae via virtus