Фрази


Умееш да побеждаваш, Ханибале, но не умееш да се ползваш от победата (думи на картагенския пълководец Махарбал към Ханибал, който не съумял да използва победата при Кана)


Vincere scis, Hannibal; victoria uti nescis

Вържи езика си иначе той ще те върже


Vincula da linguae vel tibi vincla dabit

Ласкавата молба побеждава жестоките сърца


Vincuntur molli pectora dura prece

Отмъщението настига някога престъпника


Vindicta hominem sceleratum aliquando consequetur

С обединението на усилията растат и малките дела


Viribus unitis res parvae crescunt

Честността ражда дружба и я поддържа


Virtus amicitiam et gignit et continet

Честността не иска награда


Virtus nihil expetit praemii

Честността облагородява


Virtus nobilitat

Честността се ражда навсякъде


Virtus omni loco nascitur

Само честността прави хората щастливи


Virtus sola homines beatos reddit