Фрази


Прокараният път е безопасен


Via trita via tuta

Добрият съсед е голямо благо


Vicinus bonus ingens bonum

Лошият съсед е голямо нещастие


Vicinus malus ingens malum

Виждам вълка (за вълка говорим, а той в кошарата)


Video lupum

Гледайте и ръкопляскайте!


Videte et applaudite!

Малък подарък, малка благодарност


Vile donum, vilis gracia

Евтино се цени това, което е достъпно


Vile est, quod licet

Среброто е по-евтино от злато, златото е по-евтино от добродетелта


Vilius argentum est auro, virtutibus aurum

Позволено е да се отблъсква силата със сила


Vim vi repellere fas est

Да побеждаваш и да се ползваш от победата не е едно и също нещо


Vincere et victoria uti non idem est