Фрази


Не може да има повече от една истина


Verum plus uno esse non potest

Почитай винаги следите на миналото


Vestigia semper adora

Следите плашат (следите на нещастните предшественици)


Vestigia terrent

Дрехата издава човека


Vestis virum reddit

Най-старият приятел е най-добър за човека


Veterrimus homini optimus amicus est

Забранявам


Veto

Старата любов не ръждясва


Vetus amor non sentit rubiginem

По този път; през (върху писма и товари за посочване на направление)


Via

Със сила и оръжие


Vi et armis

Да загинеш от насилие в честно дело е по-добре, отколкото да отстъпиш пред злото


Vi opprimi in bona causa est melius, quam malae cedere