фраза #889

1039 преглеждания

Повече е глупаво, отколкото некрасиво


Magis inepte, quam ineleganter

Рейтинг 0.0

Коментари 0


Най-популярните теми