фраза #780

886 преглеждания

Във всяка работа началото е винаги далече от края


In omni negotio longe semper a perfecto fuerunt principia

Рейтинг 0.0

Коментари 0


Най-популярните теми