Автори


Испански белетрист, драматург и поет. Постъпва в испанската армия. В битката при Лепанто (1571) загубва лявата си ръка; пленен от пирати и продаден като роб в Алжир. Откупен през 1580 от мисионери. Романът му "Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча" е едно от най-значителните произведения на европейския Ренесанс и на световната литература....

4 цитата

Френски белетрист, драматург, поет и общественик, член на Френската академия (1841). Бори се против диктатурата на Луи Наполеон; 20 г. живее в изгнание. Като депутат произнася реч в защита на българите, срещу турските зверства при потушаване на Априлското въстание 1876. Твори в почти всички жанрове, създава едни от най-значителните произведения на...

4 цитата

Германски поет, белетрист и мислител, естествоизпитател, теоретик на изкуството. Най-видният представител на немския класицизъм. Първите му значителни творби разкриват идеите на движението "Буря и устрем" - цикъл "Песни от Зезенхайм", "Гьоц фон Берлихинген" (първата немска историческа драма), роман "Страданията на младия Вертер". От 1775 се...

Френски писател моралист. Противник на абсолютизма. Издава "Мемоари", "Максими и размисли" - афоризми за нравите на френското общество от 17 в. Песимизмът в творчеството му бележи идейната криза на класицизма.

4 цитата

Според будистката традиция основател на будизма; произхожда от кшатрийския род Гаутама на племето шакя (муни на санскритски език - "мъдрец"). Нарича се Буда, след като постига просветление.

4 цитата

Френски математик, физик, философ. Основни приноси в проективната геометрия и теорията на вероятностите. Формулира принципа на пълната математична индукция и закона на Паскал в хидростатиката. Конструира една от първите механични сметачни машини. Главно философско произведение - "Мисли".

Съветски политик, генералисимус (1945). От 1900 в нелегалност (псевдоним Коба до 1913); заточаван в Сибир. Участва в Революцията 1905-07, в Октомврийската революция 1917, в Гражданската война 1918-20. Народен комисар по въпросите на националностите (1917-22) и на държавния контрол (1919-22). Генерален секретар (1922-34) и секретар (1934-53) на ЦК...

Руски писател, почетен член на Петербургската академия на науките (1910). Създател на религиозно-философско учение (толстоизъм) за непротивене на злото с насилие. Майстор на реалистичната психологическа белетристика. В творчеството си изобразява основните противоречия в руското общество от премахването на крепостното право до Руската революция...

Британски писател и журналист. Оруел е един от най-уважаваните английски есеисти на 20 век, талантлив политически и културен тълкувател и опитен романист. Най-популярен е с два романа, писани към края на краткия му живот: „Фермата на животните“ и „1984“.