Автори


Шотландец по рождение, Алън Александър Милн (Alan Alexander Milne) прекарал детството си в Лондон, където баща му бил директор на подготвително училище. Ранното му обучение било поверено на младия му наставник Хърбърт Уелс – години по-късно Милн описва Уелс като “великолепен писател и приятел”. Образованието му продължило в Уестминстърската Школа...

Платон 427-347 пр. Хр.
6 цитата

Старогръцки философ. Ученик на Сократ, след чиято смърт основава в Атина (около 387 пр. Хр.) философска школа - Академия. Приема, че съществуват 2 свята: свят на идеите и вторичен, материален свят. Идеите са неизменящи се образци на вещите. Източник на истинското знание е процесът, по време на който душата си припомня света на идеите, съзерцаван...

Сократ около 469-399 пр. Хр.
6 цитата

Старогръцки философ. Главна съставна част на философията му е етиката. Апелира за опознаване на духовното "аз" ("Познай себе си"), за откриване на основите на добродетелта в човешкия дух. Методът му е своеобразна диалектика на понятията. Излага устно своите възгледи, за които се съди от произведенията на неговия ученик Платон. Обвинен в...

Френски писател, философ и историк, член на Френската академия (1746). Най-яркият представител на Просвещението. Един от идеолозите на Великата френска революция. Теоретична основа на философските му възгледи е сенсуализмът; популяризира идеите на Дж. Лок и И. Нютон. Творчеството му е много богато тематично и жанрово, насочено е против религиозния...

Американски кинорежисьор, киноактьор, сценарист, писател от юдейско-нюйоркската школа. С интелектуална изтънченост, ирония и остър усет за психологичния детайл изследва живота на съвременния американец. Филми - "Ани Хол", "Манхатън", "Пурпурната роза от Кайро", "Съпрузи и съпруги", "Хари във всички състояния" и др. Сборник разкази "Ако...

5 цитата

Германски философ, представител на ирационализма и волунтаризма, професор по класическа филология. Според него волята за власт е първична движеща сила на човешкото поведение и историята. Нейно висше въплъщение е свръхчовекът, който е господар и на себе си, и на останалите, като признава за единствен морален критерий собствената си воля. Елементи...

5 цитата

Английски драматург, музикален и театрален критик, ирландец по произход. Литературната си дейност започва с романи. Утвърждава се като един от най-големите английски и световни драматурзи. Отхвърля схващането за драмата само като форма за забавление, създава остри социалнокритични пиеси - "Професията на мисис Уорън", "Ученикът на дявола",...

Няма информация.

Луций Аней Сенека около 4 пр. Хр. - 65 от Хр.
5 цитата

Римски философ, писател и политически деец. Възпитател на Нерон; осъден от него на смърт. Автор на "Морални послания" и на драмите "Медея", "Едип" и "Федра". Основател и главен представител на римската стоическа философия, чиято най-важна съставна част е етиката. Неговото голямо влияние върху философията и литературата се обяснява с близостта му...

Конфуций около 551-479 пр. Хр.
5 цитата

Древнокитайски просветител, философ и педагог. Събира исторически материали и народни песни. Проповедите му, записани от неговите ученици, са събрани в книга "Лун ю" ("Беседи и съждения"). Главно място в тях заема етико-политическото му учение, което изисква уважение към по-възрастните и заемащите по-високо обществено положение. През 3-2 в. пр....