Чарлз Робърт Дарвин

1809-1882
Английски естествоизпитател, създател на материалистическото еволюционно учение за произхода на видовете организми. По време на околосветската експедиция на кораба "Бигъл" (1831-36) събира богати колекции и огромен фактически материал по ботаника, зоология, биогеография, антропология, палеонтология, геология и етнография. Основите на еволюционното учение на Дарвин са изложени в съчинението му "Произход на видовете". В допълнение на еволюционната си теория издава и други капитални трудове: "Измененията на животните и растенията при одомашняване", "Произходът на човека и половият отбор". Има много трудове по ботаника, зоология, геология; пръв установява и биогенния произход на почвата.

Цитати

Човек, който си позволява да загуби дори един час от времето си, не е открил колко ценен е живота.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми