Франклин Делано Рузвелт

1882-1945
32-рият президент на САЩ (1933-45), от Демократическата партия (избиран е 4 пъти). Племенник на Теодор Рузвелт. Провежда система от реформи ("Нов курс"). Установява дипломатически отношения със СССР. През II световна война участва в създаването на антихитлеристка коалиция. Един от авторите на Атлантическата харта, на решенията на Техеранската конференция и Ялтенската конференция. Издига идеята за създаването на ООН и за установяването на всеобщ мир с участието на великите сили от антихитлеристката коалиция.

Цитати

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми