Теофраст

около 370 - около 287 пр. Хр.
Старогръцки учен и философ, един от първите ботаници. Приятел и приемник на Аристотел. С трактатите си за растенията Теофраст поставя основите на европейската ботаника. Автор е на много трудове по естествознание, философия и психология.

Цитати

Най-голямата загуба, която може да ни постигне, е загубата на време.

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми