#341

Единствената разлика между миналото и бъдещето е настоящето.

Цитати

Златото се изпитва с огън, а верността с нещастие


Igni probatur aurum, virtus miseria

Прекаленото пълнене на стомаха вреди


Ventrem nimis replere nocet

Когато пръстът сочи Рая, глупакът гледа пръста.

Понякога пада гръм и от ясно небе


Sereno quoque coelo aliquando tonat

Към това (за дадения случай, за тази цел; впрочем)


Ad hoc

Или да пее, или да си отива! (или да се подчинява на правилата на обществото, или да си отива)


Aut bibat, aut abeat!