Поражение не съществува, докато човек не се признае за победен!
21 | Теми: Неуспех, Успех | От: 14 септември 2004, 08:23
цитати.БГ е най-големият архив с цитати, мисли, сентенции, мъдрости, афоризми, поговорки, пословици изцяло на български език.
  • 1
  • 2
  • »
  •   Списъкът показва от 1 до 10 от общо 15  
Въображението е по-важно от знанието.
Гравитацията не е отговорна за тези, които падат в капана на любовта. [игра на думи: английски - fall in love = влюбвам се; fall = падам]
149 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Любов
Две неща на този свят са безкрайни - човешката глупост и вселената. За второто не съм съвсем сигурен.
Не всичко, което може да бъде преброено има значение, а и не всичко, което има значение, може да бъде преброено [игра на думи - английски: count = броя; имам значение]
268 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Други
Нещата трябва да са възможно най-прости, но не повече.
270 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Простота
Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.
281 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Други
Никога не мисли за бъдещето. То идва достатъчно бързо.
289 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Бъдеще
Не се подчинявай на властта, ако това противоречи на принципите ти.
413 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Принципи
Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.
609 | Автор: Алберт Айнщайн | Теми: Други
Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо.
  • 1
  • 2
  • »
  •   Списъкът показва от 1 до 10 от общо 15