5 цитата   3039 преглеждания

Луций Аней Сенека около 4 пр. Хр. - 65 от Хр.

Римски философ, писател и политически деец. Възпитател на Нерон; осъден от него на смърт. Автор на "Морални послания" и на драмите "Медея", "Едип" и "Федра". Основател и главен представител на римската стоическа философия, чиято най-важна съставна част е етиката. Неговото голямо влияние върху философията и литературата се обяснява с близостта му до християнския морал.

Глупаво е да правиш планове за цял живот, когато не си господар дори на утрешния ден.

И животът като бaснята се цени не по дължината си, а по съдържанието.

Който не умее да мълчи, той не е способен и да говори.

Всеки човек, който се тревожи за бъдещето, е нещастен.

Понякога дори да живееш се изисква кураж.