1 цитат   2299 преглеждания

Джон Стюарт Мил 1806-1873

Британски философ, логик и икономист. Един от класиците на позитивизма и утилитаризма.

Запиташ ли се дали си щастлив, веднага спираш да бъдеш.