2 цитата   1787 преглеждания

Лао Цзъ 570-490 пр.н.е.

Китайски философ от древността (6 век пр.н.е.), считан за една от най-мистериозните личности в световната история. Учението на полулегендарния философ е създадено най-вероятно около VI в.пр.Хр. То става основа за развитието на даоистката философия, една от трите господстващи съвременни философии в Китай. Сред Великите учители на човечеството (Платон, Буда, Зороастър и т.н.) Лао Цзъ се откроява като странна и самобитна фигура.

Добрият пътешественик няма твърди планове и не държи да пристигне на всяка цена.

Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка.