1 цитат   2886 преглеждания

Омар Хайям 1048-1131

Омар Хайям Гияс ад Дин Абу л Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури - персийски учен, философ, медик и поет класик, в чието творчество жанрът рубаи достига своя връх. Автор на трудове по математика, философия, медицина и музика. Енциклопедически трактат "Ноуруз-наме". Един от реформаторите на персийския календар. Философските му четиристишия са преведени на почти всички езици в света.

Радвай се на този момент. Този момент е твоя живот.