1 цитат   1831 преглеждания

Зенон около 336-262 пр. Хр.

Древногръцки философ. Основава около 300 в Атина школата на стоиците. Зенон отдава преимущество на мъдростта пред знанието, което счита само за средство за постигането и. Виж и стоицизъм.

Имаме две уши и една уста, та повече да слушаме и по-малко да говорим.