1 цитат   2378 преглеждания

Плутарх около 45-120

Старогръцки писател и историк. Автор на философско-етически трактати, събрани по-късно под общото заглавие "Нравствени съчинения", и на "Успоредни животописи" - за живота на видни гръцки и римски дейци.

Аз нямам нужда от приятели, които повтарят всеки мой жест: това прави много по-добре моята сянка.