2 цитата   1616 преглеждания

Максим Горки (Алексей Максимович Пешков) 1868-1936

Руски белетрист, драматург, публицист. Основоположник и теоретик на социалистическия реализъм. Творчеството му отразява борбата на работниците, влиянието на обществените и на социалните отношения върху личността. Романи - "Майка", "Животът на Клим Самгин" (4 книги), автобиографична трилогия, пиеси - "Еснафи", "На дъното", разкази, стихотворения в проза, литературна критика.

Много по-мъчно е да се превърне словото в дело, отколкото делото в слово.

Трябва да живееш винаги влюбен в нещо, което не можеш да стигнеш. Човек расте на височина от това, че се мъчи да стигне високото.