#826

Дипломацията е изкуството да казваш "Добро куче...", докато намериш камък.

Цитати

Начин на живот


Modus vivendi

Светлината мисли, че е по-бърза от всичко, но греши. Без значение колко бързо пътува тя, тъмнината винаги е там първа и я чака.

Повече дава този, който дава навреме


Plus dat, qui in tempore dat

Трудът храни благородните сърца


Generosos animos labor nutrit

С каквото се напълни новото гърне, на това ще мирише като старо


Quod nova testa capit, inveterata sapit

Да изпиеш морето (да направиш невъзможното)


Mare interbibere

Нищо свръх мярката!


Ne quid nimis!

Не всички можем всичко


Non omnia possumus omnes

Ако знанието може да създаде проблеми, то не невежеството е начинът да ги решим.

С очи, не с ръце (да се запознаеш набързо, повърхностно)


Oculis, non manibus