#602

Не може да мислиш за някого непрекъснато, ако той също не мисли за теб!

Цитати

Нищетата принуждава човека да изпита всичко


Hominem experiti multa paupertas iubet

Спорът ражда спор


Lis litem generat

Който иска да потуши страстите, като ги задоволява, той гаси огън със слама.

Който ме харесва, не ме заслужава, а който не ме харесва, няма вкус.

Имената са омразни


Nomina sunt odiosa

Щом за нежни думи късно е, значи идва ред на мръсните.

Коефициентът на интелигентност на съществото, наречено тълпа, е корен квадратен от броя на хората в нея.

Дружбата, скрепена на чаша, в повечето случаи е нестабилна


Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est

Доброто начало е половината от работата


Bonum initium est dimidium facti

О, измамна човешка надежда


O fallacem hominum spem!