#284

Мъдър е не онзи, който знае всичко, а който знае необходимото.

Цитати

Не лъжи: лъжата никога не води до добро


Mentiri noli: numquam mendacia prosunt

В сблъсъка между потока и скалата потокът винаги печели, но не със сила, а с постоянство.

Глупакът може повече да отрече, отколкото философът да докаже


Plus potest negare asinus, quam probare philosophus

Лекомислието е характерно за младостта, разсъдителността - за старостта


Temeritas est florentis aetatis, prudentia - senescentis

Нищетата принуждава човека да изпита всичко


Hominem experiti multa paupertas iubet

Каквото не научиш в младостта си, няма да го знаеш и в зряла възраст


Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitar

Силата на жените се определя от слабите места на мъжете.

До Херкулесовите стълбове (тоест: до крайна степен на нещо, до последен предел)


Ad Herculis columnas

Да не завъртиш ръката си (да не си мръднеш и пръста)


Manum non vertere

За човека е характерно търсенето и намирането на истината


Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio