#415

Нищо не е сигурно. Ще поживеем, ще видим.

Цитати

Нищо не остава в едно и също състояние


Nihil semper suo statu manet

Кой е без грях?


Qui est sine peccato?

Вържи езика си иначе той ще те върже


Vincula da linguae vel tibi vincla dabit

Радва се, че на пътя си е оставил руини


Gaudensque viam fecisse ruina

Много по-мъчно е да се превърне словото в дело, отколкото делото в слово.

Трябва да се осъществи правосъдието, ако ще и светът да загине


Pereat mundus et fiat iustitia

Търсещият щастие е като пияницата, който не може да улучи пътя към дома си, но знае, че има дом.

Боговете са създадени преди всичко от страха


Fecit deos primum timor

Който може да мине без съвет, умее да бъде умен


Qui pote consilium fugere, sapere idem potest

Който е бил тук магаре, няма да стане там кон (мястото не променя човека)


Qui fuit hic asinus, non ibi fiet equus