#221

Кой друг, ако не аз? Кога, ако не сега?

Цитати

Няма пророк в своето отечество


Nemo propheta in patria sua

Едно зло идва от друго


Aliud ex alio malum

Каквато птицата, такава е и песента


Qualis avis, talis cantus

Ако покажеш на някого неговото бъдеще, той вече няма да има бъдеще, защото ще му отнемеш неизвестността и надеждата.

Достигни до истината отвъд разума. Любовта е мостът.

Радвай се на живота. Един ден настоящето ще е доброто старо време, което много ще ти липсва!

Нищо свръх мярката!


Ne quid nimis!

Глупакът може повече да отрече, отколкото философът да докаже


Plus potest negare asinus, quam probare philosophus

Ако имаш мечта, позволи и да се сбъдне.