#411

Най-ярките звезди изгарят най-бързо.

Цитати

Безумно може да обича само човек без ум.

Заблудите също са ценни, но само от време на време. Не всеки тръгнал за Индия е открил Америка.

Огнището и шегата привличат


Focus et iocus placent

Миг невнимание - цял живот умрял...

Презирай богатството, ако искаш да имаш щастлива душа


Despice divitias, si vis animo esse beatus!

Отмъщението не връща загубеното.

Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен.

Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.

Прекалено късно е вече да се предаваш. Прекалено рано е още да се отказваш.

Преди (независимо от) опита


A priori