#132

Ако искаш хората да те запомнят, трябва да останеш недоволен!

Цитати

По собствена подбуда, без закон


Sponte sua, sine lege

Следващият ден е ученик на предходния


Discipulus est prioris posterior dies

Не влизаме два пъти в една и съща река


In idem flumen bis non descendimus

Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето.

Дяволът не е толкова страшен, колкото го рисуват


Diabolus non est tam ater, ac pingitur

Училището е слънце, но ние искаме сянка, училището е злато, но ние не сме алчни, училището е прозорец към света, но ние сме възпитани и минаваме през вратата.

Ако живееш честно, не се страхувай от злите езици!


Cum recte vivis, ne cures verba malorum!

Обучавайки другите, се учим самите ние


Docendo discimus

Който обича искрено, наказва сурово


Qui bene amat, bene castigat

С обединението на усилията растат и малките дела


Viribus unitis res parvae crescunt