#593

Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно.

Цитати

Когато желязото е горещо, всеки може да кове


Ferrum quando calet, cudere quisque valet

Училището е слънце, но ние искаме сянка, училището е злато, но ние не сме алчни, училището е прозорец към света, но ние сме възпитани и минаваме през вратата.

Няма нищо по-сладко от светлината на истината


Nihil est veritatis luce dulcius

Паметта отслабва, ако не я упражняваш


Memoria minuitur, nisi eam exerceas

Да обичаш дълбоко значи да забравиш себе си.

Заслуга за обществото имат както оптимистите, така и песимистите. Оптимистът, например, е измислил самолета, а песимистът - парашута.

Законът вижда разгневения, разгневеният не вижда закона


Lex videt iratum, iratus legem non videt

Лоша трева бързо расте


Erba mala presto cresce

За тебе се разказва в баснята


De te fabula narratur

Този, за когото всички говорят хубаво, е любимец на народа


Cui omnes bene dicunt, possidet populi bona