#490

От две злини трябва да се избира по-малката.

Цитати

Самото желание да се оздравее е вече част от оздравяването


Pars sanitatis velle sanari fuit

Което е позволено, най-малко се иска


Quidquid licet, minus desideratur

Лудият смята, че всички останали са луди


Insanus omnis furere credit caeteros

Преводът е като жената: ако е хубав няма да е верен; ако е верен няма да е хубав.

Ако всичките ми приятели скочат от мост, аз няма да скоча с тях, а ще бъда отдолу, за да ги хвана.

Който ме харесва, не ме заслужава, а който не ме харесва, няма вкус.

Същинският тест за приятелство е: можеш ли буквално да не правиш нищо с другия човек? Можеш ли да се насладиш на онези моменти в живота, които са съвършено прости?

Това, което е сега старо, някога е било ново


Antiqua, quae nunc sunt, fuerunt olim nova

Мълчание на Вселената (израз, с който се обозначава недостигането до Земята на сигнали от предполагаеми извънземни цивилизации)


Silentium Universi

Следите плашат (следите на нещастните предшественици)


Vestigia terrent