#935
Когато наближава буря, някои строят стени, други - вятърни мелници.

Цитати

Така искам, така заповядвам; вместо довод да бъде моята воля


Sic volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas

Да нарисуваш делфин до гората (да направиш нещо несъобразно)


Delphinum silvis appingere

Когато едно куче залае, веднага и друго ще подхване


Latrante uno latrat statim et alter

Храбростта води, а щастието върви заедно


Virtute duce comite fortuna

По този път; през (върху писма и товари за посочване на направление)


Via

Лятото няма да продължава вечно: вийте гнезда! (тоест: хващайте се своевременно за работа, използвайте случая)


Aestas non semper durabit: condite nidos!

Дипломацията е изкуството да казваш "Добро куче...", докато намериш камък.

Глупаците, като избягат от едни пороци, попадат на други


Dum vitant stulti, vitia in contraria currunt

Злоупотребата не изключва употребата


Abusus non tollit usum

Няма по-лоша привичка от суеверието


Nulla scabies scabiosior superstitione