#533

Две неща движат този свят - инатът и шубето.

Цитати

Никой не е отговорен съдия (свидетел) по собственото си дело


Nemo iudex (testis) idoneus in propris (sua) causa

Очакването на смъртта е по-лошо от самата смърт.

О, нещастният аз!


Heu me miserum!

Гневът без сила е напразен


Vana sine viribus ira

Всеки си има свои недостатъци


Sua sunt cuique vitia

Който воюва с меч, от меч ще загине


Qui gladio ferit, gladio perit

Когато се колебаеш, кажи истината.

За да се сетиш за някого, първо трябва да спреш да мислиш за него!

Никой не може да живее спокойно при постоянното неразположение на духа на хората, които са около него.

Толкова много исках да срещна любовта. - помисли си Илия. А сега, когато тя беше пред него - защото това без никакво съмнение беше тя, стига да не бягаше от нея - единственото му желание бе колкото се може по-бързо да я забрави.