#746

Нищо, което си струва да бъде научено, не може да бъде преподадено.

Цитати

Болестта измъчва тялото, а не душата


Valetudo mala corpus, non animum tenet

Където е законът, там е наказанието


Ubi lex, ibi poena

Да посвещаваш живота си на истината


Vitam impendere vero

Всeки порок винаги си намира защита


Omne vitium semper habet patrocinium suum

Позволено е и подобава


Licet et decet

Няма по-полезно изкуство от медицината


Medicina fructosior ars nulla

Приятен е споменът за минали несгоди


Iucunda memoria est praeteritorum malorum

И наистина, който търси, обикновено намира, макар и не винаги точно това, което е търсил.

Вече гори къщата на съседа Укалегон (ако съседът ти е в опасност, заплашен си и ти)


Iam proximus ardet Ucalegon

Тежко е на този, който помни всичко.