#850

Не можеш да се здрависваш със стиснат юмрук.

Цитати

От лоша гарга - лоши яйца


Corvi mali - malum ovum

Не си пиян, ако можеш да лежиш без да се държиш за пода.

Боговете са решили друго


Dis aliter visum

Несправедливата власт не е дълга


Iniqua nunquam imperia retinentur diu

Прекомерно вежливите са нищожни


Nimium civiles viles

Никой не може да избяга от смъртта


Mortem effugere nemo potest
Ако от нашите гласове нищо не зависи, защо има хора, които ги купуват?

По-добре нещо да остане, отколкото нещо да не стига


Praestat aliquid superesse quum desse

Нищо не разкрива по-добре характера на човека, колкото това, на което се смее.

И така нататък


Et cetera (caetera)