#554

Светът е за двама, но само докато не се появи трети.

Цитати

Радостта добавя сили


Dant gaudia vires

Мисля, значи съществувам


Cogito, ergo sum

Щастливи са установяващите мир


Beati pacifici

Прекрасен, пълен с прелести ден!


Dies pulcher atque venustatis plenus!

Направих го (надпис на старинни картини след подписа на художника)


Fecit

Никой не може да носи дълго маска


Nemo potest personam diu ferre

Наслаждение е да посвещаваш времето на земеделие


Tempus in agrorum cultu consumere dulce est

Експерт е човек, който е направил всички възможни грешки в много тясна област.

Съпружество без деца е като ден без слънце


Coniugium sine prole est quasi dies sine sole

Най-хубавото качество на парите е тяхното количество.