#786
Опитът е това, което получаваш, когато не получиш това, което искаш.

Цитати

Скромността е за тези, които нямат други качества.

Казват, че усърдният труд не е убил никого, но защо да рискувам?

Болният търси не красноречив лекар, а способен да го излекува


Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem

Да търсиш вода, намирайки се сред реката


Medio flumine quaerere aquam

Думите отлитат, писаното остава


Verba volant, scripta manent

Знанието не е нищо друго, освен отражение на истината


Scientia nihil est quam veritatis imago

Когото бог (Юпитер) иска да погуби, преди всичко го лишава от разум


Quos deus (Iuppiter) perdere vult, dementat prius

Ако всеки път, когато мисля за теб падаше по една звезда, много скоро луната щеше да разбере какво е самота.

Такава е вече силата на неподкупността, че я ценим дори у врага


Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligamus
Знаменитост е човек, който цял живот се труди здраво, за да стане популярен, а после носи тъмни очила, за да не го разпознаят.